top of page
Copy of Airush Chevalier 2020-18.jpg

Společnost Kitesport, s.r.o. byla založena v dubnu 2008 jako přirozený důsledek 4 leté úspěšné spolupráce společnosti Pegas 2000 s.r.o. a MULDA KLUBu o.s.

VZNIK SPOLEČNOSTI

Společnost těží z více jak 20 leté zkušenosti zakládajícího instruktora společnosti Petra Beneše, který byl průkopníkem powerkitingu v České Republice. Jsme tedy škola s opravdu NEJDELŠÍ TRADICÍ V ČR, učili se u nás i zakladatelé ostatních škol.

20 LETÁ

TRADICE

Oficiální kurzy probíhají již od roku 2002. Na základě těchto zkušeností byl ve spolupráci s FTVS University Karlovy vytvořen VÝUKOVÝ PROGRAM APČR (Asociace powerkitingu České republiky). Díky této metodice výuky Vám můžeme nabídnout osvědčený program rychlého a bezpečného zvládnutí základních i pokročilých dovedností v powerktitingu.

AKREDITOVANÝ TRÉNINK

V kurzu je využívána MODERNÍ TECHNIKA (záchranný motorový člun, dodávka pro přepravu vybavení, obytný vůz, který poskytne základní hygienické zázemí kdekoli v terénu, video kamera pro natáčení studentů z důvodu kinematické analýzy, vysílačky, apod.), která dále zvyšuje efektivitu a bezpečnost výuky.

PROFESIONALITA 

A

BEZPEČNOST

Jsme nejlépe vybavenou školu disponující vybavením pro HROMADNÉ AKCE (až 100 osob) a komplexním zázemím (ubytování, strava) školícího centra na Lipně - Kemp Jestřábí I. Jsme schopni uspořádat pro vás i FIREMNÍ AKCI s doprovodným programem dle vašich požadavků - vybírat můžete na Lipno Naplno.

FIREMNÍ

A

RODINNÉ AKCE

V kurzech používáme nejnovější vybavení prémiové značky AIRUSH. Více o akčním programu ZDE. 

VYBAVENÍ

AIRUSH NA ROK ZDARMA

Pořádáme kite kurzy pro juniory (děti od 8 let). Pracujeme na členské základně dětského kiteboardingu

DĚTSKÉ

KITE KURZY

Kromě kurzů v ČR máme zkušenosti s pořádáním akcí i v ZAHRANIČÍ (Řecko, Německo, Francie, Portugalsko, Španělsko, Itálie, Chorvatsko, Karibik – Martinik, Grenadiny, Kapverdy). Povídání z našich cest najdete na BLOGU.

KITE KURZY V ČECHÁCH I ZAHRANIČI

Naše instruktorky přesně vědí, co každá žena potřebuje. S jejich unikátním programem, který udělá z výuky nezapomenutelný zážitek, si odnesete  dovednosti, kterými zazáříte na každé pláži. 

Ani muži však nepřijdou zkrátka. Věříme, že ženy instruktorky dokážou vlít novou krev do žil i mužům.

ŽENSKÝ

ELEMENT

Nebe

Seznamte se s TÝMEM

V pozadí i popředí našeho týmu stojí Petr, zakladatel školy, instruktor s dvacetiletou zkušeností a průkopník kitingu v Čechách.

Jak se rozrůstá naše škola, roste i náš tým. Pokud máte pocit, že vaše zkušenosti jsou dostatečné natolik, abyste je předávali dál, ozvěte se nám.

WhatsApp Image 2020-11-03 at 22.29.41.jp

Katka Šalandová

Intstruktorka a mentální koučka

Katka je zapálená do extrémních sportů a věnuje se jim profesionálně, v posledních letech jako koučka. Profesí učitelka jazyků, instruktorka (lezení, snowboardu, kitesurfu, mindfulness a acroyógy) a psycholožka.

1603117479995-01_edited.jpg

Petr a Štěpán Beneš

Senior a junior instruktor

"Partners in crime", otec a syn. Nerozlučná dvojka, která rozjezdí úplně každého. 

IMG_0680_edited.jpg

Petra Zaymlová

Junior instruktor

Péťa je milovnicí přírody a všeho živého. Profesí kancelářská krysa, která utekla ze spárů všednosti a nechala se pohltit přírodními živly, konkrétně tedy vodou a větrem.

IMG_0082_edited.jpg

Adéla Černá

Záchranářka a fotografka

Adél je fotografka, závodní plavkyně a instruktorka Vodní záchranné služby. Ve vodě i kolem ní se můžete spolehnout, že vás nenechá ve štychu a ještě vám pořídí skvělé snímky. 

Informace o zpracování osobních údajů

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

 

Společnost Kitesport, sro provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1.      Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Kitesport, sro, se sídlem S. K. Neumanna 986/15, Praha 8, identifikační číslo: 28379713, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 137417 (dále jen „správce“).

1.2.      Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Kitesport, sro, S. K. Neumanna 986/15, Praha 8  180 00, adresa elektronické pošty: info@kitesport.cz, telefon 775563740.

1.3.      Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1.      Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

2.1.1.   splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);

2.1.2.   splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1.      Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

3.2.      Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1.      Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1.      Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat.

5.2.       Příjemci Vašich osobních údajů pro plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

5.3.      Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

6.1.      Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

6.2.      Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

6.3.      Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.

bottom of page